Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

OGŁOSZENIE

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zamościu można dokonać od 26 lutego do 16 marca 2018 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zapisu do oddziału przedszkolnego dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego oraz kserokopii lub oryginału skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - do pobrania w sekretariacie szkoły.

OGŁOSZENIE

Zapisu dziecka 7 - letniego do klasy I spoza obwodu szkoły można dokonać od 26 lutego do 16 marca 2018 roku w sekretariacie szkoły w godz. 9:00 - 13:00.

Zapisu do Szkoły Podstawowej w Zamościu dzieci 7 - letnich dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego oraz kserokopii lub oryginału skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Zamościu - do pobrania w sekretariacie szkoły.

Strona główna

  (2018-03-08) Dzień Kobiet świętem spódnicy i krawata.
Dowiedz się więcej


  (2018-03-07) Z życzeniami w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
Dowiedz się więcej


  (2018-03-05) Podsumowanie akcji "Góra Grosza".
Dowiedz się więcej


  (2018-02-19) W Parku Trampolin JJ
Dowiedz się więcej


  (2018-02-09) Szkolna Poczta Walentynkowa
Dowiedz się więcej


  (2018-02-08) Nagrodzone walentynki
Dowiedz się więcej


  (2018-01-28) Dzień Babci i Dziadka
Dowiedz się więcej


  (2018-01-28) Bal karnawałowy
Dowiedz się więcej
Archiwum WIADOMOŚCI - kliknij tutaj