Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

OGŁOSZENIE

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zamościu można dokonać od 25 lutego do 15 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 13.00.
Zapisu do oddziału przedszkolnego dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego oraz kserokopii lub oryginału skróconego aktu urodzenia (do wglądu).
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - do pobrania w sekretariacie szkoły.OGŁOSZENIE

Zapisu dziecka 7 - letniego do klasy I spoza obwodu szkoły można dokonać od 25 lutego do 15 marca 2019 roku w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 13.00.
Zapisu do Szkoły Podstawowej w Zamościu dzieci 7 - letnich dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego oraz kserokopii lub oryginału skróconego aktu urodzenia (do wglądu),
Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Zamościu - do pobrania w sekretariacie szkoły.RODORekrutacjaStrona główna

  (2019-02-21) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Dowiedz się więcej


  (2019-02-19) Baśnie, bajki, bajeczki.
Dowiedz się więcej


  (2019-02-14) Walentynki.
Dowiedz się więcej


  (2019-02-11) Dokarmiamy ptaki.
Dowiedz się więcej


  (2019-02-05) Wyjazd na lodowisko.
Dowiedz się więcej


  (2019-02-04) Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Zamościu.
Dowiedz się więcej


  (2019-01-31) Rządowy Program "Aktywna tablica".
Dowiedz się więcej


  (2018-12-19) Dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły w dniu 19 grudnia jasełka pt. "W śród nocnej ciszy".
Dowiedz się więcej
Archiwum WIADOMOŚCI - kliknij tutaj