(2015-11-19) 19 listopada 2015 roku w naszej szkole dla klas I-III odbył się turniej wiedzy pod hasłem "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie".

Celem turnieju było stymulowanie rozwoju zachowań prozdrowotnych takich jak: racjonalne żywienie, aktywność fizyczna, zasady poruszania się po drogach oraz praca policjanta, strażaka i pielęgniarki. Zajęcia rozpoczęliśmy od spotkania z dietetykiem panią Eweliną Skrobańską, która przedstawiła prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania oraz przygotowała dla uczniów smaczne i zdrowe soki. Następnie uczniowie podzieleni na trzy zespoły mieli do wykonania zadania do wylosowanych wcześniej haseł: "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Uczeń na drodze" i "Baw się bezpiecznie". Pierwszym zadaniem było wykonanie plakatu, drugim turniej wiedzy a trzecim rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.