(2015-12-04) Podsumowanie akcji "Góra Grosza".

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w naszej szkole prowadzona była akcja "Góra Grosza". Cel akcji pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Jak co roku, w akcji uczestniczyła cała społeczność szkolna. Symboliczne "grosze" zbierane były w poszczególnych klasach, a z zebranych monet została usypana "Szkolna Góra Grosza". Klasom, którym udało zebrać się największą kwotę, wręczono dyplomy i nagrody.