(2016-04-15) Reprezentacja naszej szkoły laureatem gminnego konkursu czytelniczego "Polscy poeci dzieciom" w Masanowie.

W piątek, 15 kwietnia 2016 roku, w Szkole Podstawowej w Masanowie odbył się XIV Gminny Konkurs Czytelniczy "Polscy poeci dzieciom". Celem konkursu było zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą oraz sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. W konkursie uczestniczyły trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych z: Masanowa, Parczewa ,Wielowsi, Strzyżewa i Zamościa. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu dotyczącego znajomości wybranych wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Danuty Wawiłow. Uczniowie naszej szkoły w składzie: Julia Spalona, Katarzyna Skrobańska i Zofia Warga zajęli III miejsce. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Sukces naszej reprezentacji ucieszył całą szkolną społeczność.