(2018-03-26) Najpiękniejsza palma wielkanocna.

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa, kiedyś nazywana kwietną lub wierzbną. Palemki - rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek - ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemkami biło się lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.

Aby popularyzować oraz kultywować tradycje i zwyczaje wielkanocne związane z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, Samorząd Uczniowski ogłosił szkolny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie palmy wielkanocnej z dowolnych materiałów, np. bukszpanu, bazi, suchych kwiatów i traw, bibuły, krepy, wstążek.
Dostarczone przez uczestników palmy były niezwykle ciekawe, wykonane z wielką starannością różnorodnymi technikami plastycznymi spełniające kryteria regulaminu konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26 marca 2018 roku.

Laureatami konkursu zostali:

- w kategorii klas I -III:

- w kategorii klas IV - VII: