(2019-06-09) Pamiętamy o bohaterach naszego regionu.

W niedzielne przedpołudnie dnia 09 czerwca 2019 roku w Wielowsi delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pamiątkowego obelisku poświęconego księdzu doktorowi Antoniemu Kanteckiemu pochodzącemu z Wielowsi, który swoim życiem, postawą i pracą wpłynął na zachowanie polskości, a następnie jej odzyskanie po latach niewoli polskiego narodu. Uczniowie wzięli udział w Mszy świętej, a następnie złożyli kwiaty