(2019-06-17) "Czyste, lasy, łąki, pola..." turniej sportowy z wykorzystaniem surowców wtórnych.

17 czerwca w ramach realizacji zadań "Czyste, lasy, łąki, pola..." odbył się turniej sportowy z wykorzystaniem surowców wtórnych. Zadaniem turnieju było poszerzenie wiedzy dzieci na temat ekologii oraz sposobu wykorzystania i przetwarzania surowców wtórnych. W turnieju wzięli udział uczniowie klas II-IV oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Do rozgrywania konkurencji wykorzystano gazety, butelki plastikowe, kartony. Organizatorami imprezy były p.Z.Nowakowska i p.M.Nowacka