Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Laboratoria Przyszłości

Nasza Szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Program skierowany jest między innymi do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 000 złoty na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła m.in.:

 1. Specjalistyczne urządzenia, narzędzia materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki (drukarka 3D, laptop, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, klocki lego Educarium Spike Prime, roboty edukacyjne do nauki kodowania – TRUETRUE, stacja lutownicza).
 2. Sprzęt i wyposażenie Pracowni Audio-Video: statyw, mikrofon krawatowy i kierunkowy z akcesoriami, a także aparat cyfrowy, oświetlenie do realizacji nagrań – przysłużą się uczniom do wykonywania zdjęć, montażu, obróbki filmów i zdjęć.

Uczniowie podczas zajęć będą rozwijać swoje umiejętności związane z twórczym i kreatywnym wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych z naciskiem na ich możliwości informacyjne, techniczne i artystyczne.

Rok szkolny 2023/2024

Gorący temat...

Szkoła Podstawowa w Zamościu, jak wiele szkół, uczestniczy w programie edukacyjnym „Laboratoria przyszłości”. W ramach tego programu przeprowadzane są zajęcia, dzięki którym uczniowie mogą wejść w fascynujący świat techniki, urządzeń i programów.

Uczniowie klasy V skorzystali z okazji, aby kilkukrotnie doskonalić swoje umiejętności posługiwania się stacją lutowniczą. Zajęcia zostały poprzedzone krótkim szkoleniem BHP, bo tego wymagała specyfika zajęć. Praca dotyczyła umiejętności:

 • topienia cyny
 • trzymania jej na grocie
 • oczyszczania i przygotowania podłoża (miedzi)
 • bielenia końcówek przewodów
 • łączenia ze sobą miedzianych elementów

Młodzi ludzie fascynowali się płynnym metalem, jego możliwościami i efektami swojej pracy. Uczyli się poprawnego procesu lutowania, gdzie ważne było nie tylko naniesienie cyny, ale przede wszystkim przygotowanie podłoża, aby efekt lutowania okazał się trwały. Swoistą ewaluacją stał się późniejszy komentarz ucznia: „A mój tata, gdy pozwolił mi lutować, stwierdził, że robię to nawet lepiej od niego”.A może coś z robotyki?

Uczniowie klasy I i II w naszej szkole na lekcji z edukacji informatycznej uczyli się programowania korzystając z robotów edukacyjnych TRUETRUE. Układanie kolejnych algorytmów i kroków robota rozwijała u uczniów wyobraźnię, logiczne myślenie i pomysłowość.

Roboty edukacyjne zakupione były w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Drukowanie w drukarce 3D

Uczniowie klasy VIII na lekcji informatyki zdobywali wiedzę z zakresu obsługi drukarki 3D. Sprzęt otrzymała szkoła w ramach programu „Laboratoria przeszłości”.

W czasie zajęć uczniowie zostali wdrożenia do obsługi nowoczesnego urządzenia i korzystania z niezbędnego oprogramowania. Lekcja byłą bardzo ciekawa i przyczyniła się do rozwoju kreatywności i umiejętności technicznych młodzieży.

Nietypowe zajęcia informatyki
z klockami Lego Spike Prime

W naszej szkole na lekcjach informatyki uczniowie klas IV, V i VII uczyli się programowania i projektowania różnych modeli wykorzystując zestawy klocków LEGO Spike Prime. Pomoce zostały zakupione w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO, oprogramowania oraz języka kodowania opartego na Scratchu, SPIKE Prime, uczniowie chętnie angażowali się w ciekawe zajęcia. Lekcja była doskonałą formą projektowania według wzoru, a także projektowania własnych modeli. Rozwijała kreatywne myślenie, uczyła rozwiązywania złożonych problemów we współpracy z innymi członkami zespołu.

SPIKE Prime pomaga uczniom nauczyć się podstawowych umiejętności STEAM oraz XXI wieku potrzebnych, by stać się innowacyjnymi umysłami jutra... po prostu się bawiąc!

Rok szkolny 2022/2023

Zróbmy coś na gorąco…

Zajęcia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”

Szkoła Podstawowa w Zamościu (gmina Sieroszewice), tak, jak wiele szkół, uczestniczy w programie edukacyjnym „Laboratoria przyszłości”.
W ramach tego programu przeprowadzane są zajęcia, dzięki którym uczniowie mogą wejść w fascynujący świat techniki, urządzeń i programów.

Uczniowie klas VI–VIII, w roku szkolnym 2022/2023, mogli zapoznać się ze stacją lutowniczą i jej technicznymi możliwościami. Zajęciem poprzedzającymi pracę z gorącymi elementami urządzenia było krótkie szkolenie z zakresu BHP oraz zapoznanie z zasadami działania urządzenia. Świat stopionego, ciekłego metalu (cyny) okazał się ekscytujący. Praca dotyczyła:

 • topienia cyny i trzymania jej na grocie lutownicy
 • oczyszczania i przygotowywania podłoża (miedzi) do lutowania
 • bielenia końcówek miedzianej linki lub drutu
 • łączenia ze sobą miedzianych elementów
 • wykonywania elementów miedzianej „biżuterii”

Młodzi ludzie, którzy na co dzień nie mają możliwości pracy z takim urządzeniem, zaangażowali się w zaoferowane im działania. Fascynowali się ciekłym metalem, i tym, jak spływa łącząc miedziane elementy. Doświadczyli, że niełatwo jest nabrać na grot kropelkę cyny i przenieść na lutowany element. Niełatwo było za pierwszym razem połączyć poszczególne elementy trwałym lutem… A świadomość pracy z urządzeniem o temperaturze około 300 stopni Celsjusza zapewne sprawiła, że niejednemu uczniowi zadrżała ręka. Dla uczniów, zwłaszcza tych, którzy na początku z rezerwą podchodzili do tego typu działań, największym problemem okazywał się… koniec zajęć.

Pobawmy się światłem…

Zajęcia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”

Szkoła Podstawowa w Zamościu (gmina Sieroszewice), tak, jak wiele szkół, uczestniczy w programie edukacyjnym „Laboratoria przyszłości”.
W ramach tego programu przeprowadzane są zajęcia, dzięki którym uczniowie mogą wejść w fascynujący świat techniki, urządzeń i programów.

Uczniowie klas IV–VIII mogli na przestrzeni całego roku szkolnego poszerzać swoje umiejętności fotograficzne. Zapoznali się z instrukcją obsługi aparatu cyfrowego, poznali zasadę działania sprzętu i jego możliwości, dokonywali odpowiednich nastaw. Mieli możliwość wykonania zdjęć w ramach:

 • tematu „Martwa natura – sztuka kompozycji”
 • jesiennego pleneru (krajobraz)
 • fotorelacji ze szkolnych imprez (finał projektu ekologicznego „Ziemi na ratunek”, jasełka, bal karnawałowy, „Kopciuszek” – czyli zajęcia teatralne odgrywane przez rodziców)
 • ćwiczeń z umiejętności kadrowania

Młodzi ludzie, choć z fotografią cyfrową mają do czynienia na co dzień (posiadają przecież smartfony!) z zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Rozwijali swoje umiejętności twórczego fotografowania. Kto wie, może te właśnie zajęcia zaowocują w przyszłości u któregoś z nich zawodową pasją związaną ze sztuką malowania światłem.

KLOCKI LEGO SPIKE PRIME

Od początku roku szkolnego uczniowie szkoły na zajęciach świetlicowych korzystają z klocków LEGO SPIKE PRIME, zakupionych dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Chętni uczniowie budują z nich różne prototypy. Zabawa z klockami to wyjątkowy sposób na generowanie kreatywnych pomysłów.

Rozwiązania LEGO EDUCATION wspierają uczniów w rozwoju, kładąc nacisk na wzmacnianie kompetencji przyszłości między innymi poprzez naukę języków programowania Scratch.

ROBOTY EDUKACYJNE TRUETRUE

Podczas zajęć w klasach IV - VIII uczniowie naszej szkoły wykorzystywali roboty edukacyjne TRUETRUE, zakupione dzięki udziałowi w PROGRAMIE LABORATORIUM PRZYSZŁOSCI.

Uczniowie chętnie przystąpili do nauki tworzenia algorytmów oraz programowania robotów, które zgodnie z zapisanym programem wykonywały zadane operacje. Układanie algorytmów o mniejszym lub większym stopniu trudności rozwija u uczniów logiczne myślenie, wyobraźnię oraz pomysłowość.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019