Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2022-06-21) Przyszłość jest w naszych rękach!

W piątek 24 czerwca 2022 roku, w Szkole Podstawowej w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie tegorocznych absolwentów.
Na uroczystości spotkali się uczniowie klas II – VIII. Pani dyrektor szkoły Janina Siudzińska przywitała zebranych gości: Radnego Gminy Sieroszewice – pana Tadeusza Zatylnego, Przewodniczącą Rady Rodziców - panią Mariolę Panek, przedstawicieli Rady Rodziców, licznie przybyłych rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu szkoły.

Pani dyrektor w swoim przemówieniu podsumowała kończący się rok szkolny i wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli szkołę podstawową, listy gratulacyjne, świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomy absolwenta. Następnie uczniowie z pozostałych klas otrzymali nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. Część oficjalna zakończyła się przekazaniem flagi państwowej nowemu pocztowi flagowemu.
Część artystyczną rozpoczęli absolwenci szkoły. Przedstawili program artystyczny, w którym starali się wyrazić wdzięczność dyrekcji, rodzicom, nauczycielom i wychowawczyni za trud wychowania i nauczania, za codzienną troskę, wyrozumiałość, cierpliwość i tolerancję. Powaga, z jaką odnieśli się do minionych lat wzruszyła wszystkich gości, a przede wszystkim rodziców, którzy towarzyszyli im w tym wyjątkowym dniu. Część artystyczna zakończyła się występem uczniów klasy siódmej, którzy na wesoło pożegnali absolwentów wręczyli im upominki.
Na zakończenie głos zabrał Radny Gminy Sieroszewice – pan Tadeusz Zatylny, który pogratulował absolwentom ukończenia szkoły, a pozostałym uczniom promocji do następnej klasy i złożył wszystkim życzenia udanego wypoczynku.
Życzymy wszystkim uczniom samych słonecznych chwil i mile spędzonych wakacji.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019