Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2021-12-17) Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301) w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne będą realizowane w trybie zdalnym.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zajęcia edukacyjne i inne zadania w oddziałach klasowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, głównie poprzez aplikację ZOOM, pocztę elektroniczną oraz dziennika elektronicznego Librus.

Lekcje odbywają się według planu godzin każdej klasy.

Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022r. nauczyciele przedmiotów uczący w klasach II- VIII, zajęcia zdalne prowadzą z domu lub (po zgłoszeniu dyrektorowi) ze szkoły.

Zajęcia logopedyczne ustalone wg wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są zdalnie.

Praca pedagoga i bibliotekarza odbywa się wg ustalonego planu.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zajęcia (po zgłoszeniu) zorganizowane zostaną stacjonarnie w szkole.

Z poważaniem
Janina SiudzińskaSzkoła Podstawowa w Zamościu 2019