Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2024-03-13) Rekolekcje to Boży czas
Szkolne rekolekcje wielkopostne

Czwarty tydzień wielkiego postu to czas, w którym społeczność uczniowska co roku przeżywa swoje ćwiczenia duchowe. Tym razem do prowadzenia zajęć, w dniach 11 – 13 marca 2024 roku, zostały zaproszone Siostry Nazaretanki z Ostrzeszowa.

Pierwszego i drugiego dnia uczniowie uczestniczyli w spotkaniach, podczas których mogli spojrzeć na swoje życie duchowe po to, aby zdiagnozować, co trzeba naprawić w swej relacji z Bogiem. Zajęcia, dla klas I – IV miały temat: „Czas stworzenia, miłosierdzia i życia”. Natomiast dla klas V – VIII przygotowano temat: „Jaśnieć. Słuchać. Nie lękać się.” Prowadzone w ciekawy sposób zachęcały uczniów do refleksji i wyciągnięcia właściwych wniosków. Trzeci dzień to podsumowanie i uroczysta Msza Święta, jako centrum modlitwy chrześcijańskiej.

Rekolekcje są ważne. Ich celem jest odbudowanie osłabionych, a czasami wręcz popsutych, relacji z Bogiem. To chwile, które zmuszają do zatrzymania się. Jeśli zaś zatrzymam się, będę miał czas na dostrzeżenie wielu ważnych, a może najważniejszych dla mego życia spraw. Warto zatem było wziąć w nich udział, chociażby po to, aby zrozumieć, że czas, jaki został mi na tym świecie dany, jest BOŻYM CZASEM i nie mogę go zmarnować.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019