Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2019-11-20) Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Zamościu
W dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Zamościu przeprowadzono próbną ewakuację zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku. Próbna ewakuacja miała na celu szybkie opuszczenie budynku szkoły przez uczniów i pracowników z powodu wybuchu pożaru. Kierującym akcją był dyrektor szkoły, który po uzyskaniu informacji o pożarze podjął decyzję o ewakuacji wszystkich osób z budynku. Po sygnałach alarmowych i wypowiedzi słownej „Pali się” dzieci i młodzież pod nadzorem nauczycieli i pracowników szkoły opuścili szkołę udając się na wyznaczone miejsce, czyli boisku szkolnym.

Po przeliczeniu dzieci, uczniów i pracowników szkoły stwierdzono, że brakuje jednego ucznia. Nastąpiło szybkie odszukanie chłopca przez strażaków i udzielenie mu pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach uczestniczyły służby ratownicze z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowsi. Strażacy wchodząc do obiektu po ewakuacji dzieci i pracowników sprawdzili wszystkie pomieszczenia w szkole. Działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru i przeszukaniu budynku. Po zakończeniu działań i przekazaniu informacji, że w budynku jest bezpiecznie, wszyscy wrócili do szkoły. Ewakuacja przebiegła sprawnie pod nadzorem nauczycieli i pracowników szkoły. Drogi ewakuacyjne były dobrze oznaczone. Odpowiedzialni pracownicy znali swoje zadania i poprawnie je wykonywali, a dzieci i uczniowie stosowali się do poleceń.

Po próbnej ewakuacji odbyło się spotkanie dzieci i uczniów ze strażakami, w których aktywnie uczestniczyli słuchając informacji o niebezpiecznej pracy strażaka. Chętnie wypowiadali się i zadawali pytania.

Kolejne zajęcia dotyczyły ratownictwa medycznego, strażak który zapoznał dzieci i młodzież z prostymi czynnościami udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowym zachowaniem się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku Pan strażak pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje oraz sprzęt jakim dysponują. Wyjaśnił również na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe.

Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne podczas akcji ewakuacyjnej okazały się bardzo cenne dla wszystkich uczestników. Uczniowie podziękowali strażakom za udział w ewakuacji i udzieleniu informacji z pierwszej pomocy oraz pracy strażaka.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem ze strażakami.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019