Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2019-11-07) SPOTKANIE Z POLICJANTEM.
7 listopada 2019r. uczniowie i grupa przedszkolna wzięły udział w spotkaniu z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sieroszewicach. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach- uczniowie klas IV-VIII i oddział przedszkolny wraz z uczniami klas I,III. W grupie starszej uczniowie zostali zapoznani z tematem dopalaczy i uzależnień , ich następstw i skutków.
 
 

W ciszy i skupieniu obejrzeli poruszający film dokumentalny ukazujący ten problem wśród młodych ludzi. Panowie policjanci zwrócili szczególną uwagę na zachowania różnych środowisk i ich wpływ na nas samych. Tematem pogadanki była również odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Pan policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.
W grupie młodszej policjanci zapoznali dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ruchu drogowym. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem oraz zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Omówili sposoby unikania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Na koniec spotkania dzieci wręczyły funkcjonariuszom policji przygotowane podziękowania.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019