Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2023-10-13) DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Rok 2023 jest dla polskiej edukacji szczególnie istotny. 14 października mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej. Właśnie z tej okazji 13 października 2023 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystej akademii.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor Bożeny Małeckiej, która przywitała gości, nauczycieli, pracowników oraz rodziców.

W swoim wystąpieniu podkreśliła wartość edukacji w osiąganiu sukcesów, podziękowała wszystkim nauczycielom za wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia, życzyła również satysfakcji z pracy, dobrego zdrowia i realizacji zawodowych planów. Następnie głos oddała uczniom, którzy przygotowali krótką część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Był to również szczególny dzień dla uczniów klas pierwszych i przedszkolaków. Pierwszoklasiści po prezentacji umiejętności i wiadomości, w pięknych biretach na głowach, w podniosłej atmosferze przed pocztem flagowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie przedszkolacy złożyli swoje przyrzeczenie. Po Ślubowaniu pani dyrektor kolorowym ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia i przedszkolaka. Dzieci otrzymały mnóstwo prezentów od rodziców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz od zaproszonych gości.

Na zakończenie zabrał głos zastępca wójta pan Bartosz Kubica, który życzył wytrwałości i zdrowia wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły.

Po części oficjalnej dzieci wraz z rodzicami oraz z zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów i przedszkolaków.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019