Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2023-06-23) W piątek 23 czerwca 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 oraz pożegnanie tegorocznych absolwentów. Na uroczystości spotkali się uczniowie klas I – VIII oraz oddział przedszkolny. Pani Regina Zalejska w zastępstwie Pani Dyrektor Szkoły Janiny Siudzińskiej przywitała zebranych gości: Wójta Gminy Sieroszewice - Pana Anatola Piaskowskiego, Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – Panią Małgorzatę Olejnik, Proboszcza - Księdza Ryszarda Ryńca, Radnego Gminy Sieroszewice – Pana Tadeusza Zatylnego, Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Mariolę Panek, a także przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, licznie przybyłych gości oraz uczniów. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu szkoły.

Pani Regina Zalejska podsumowała kończący się rok szkolny.

Pani Dyrektor Janina Siudzińska i przedstawiciel Rady Rodziców wręczyli wraz ze świadectwem ukończenia szkoły nagrody książkowe uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli szkołę podstawową oraz listy gratulacyjne i dyplomy absolwenta. Następnie uczniom z pozostałych klas, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem wręczyli nagrody książkowe. Część oficjalną uroczystości zakończono przekazaniem flagi państwowej nowemu pocztowi flagowemu.

Część artystyczną rozpoczęli absolwenci szkoły, w której wyrazili wdzięczność dyrekcji, rodzicom, nauczycielom i wychowawczyni za trud wychowania i nauczania, za codzienną troskę, wyrozumiałość, cierpliwość i tolerancję. Powaga, z jaką odnieśli się do minionych lat wzruszyła wszystkich gości, a przede wszystkim rodziców, którzy towarzyszyli im w tym wyjątkowym dniu. Część artystyczna zakończyła się występem uczniów klasy siódmej, którzy na wesoło pożegnali absolwentów, nie zapomnieli również o drobnych upominkach dla kolegów i koleżanek opuszczających mury naszej szkoły. Spotkanie stało się także okazją do pożegnania Pani Janiny Siudzińskiej, która po wielu latach pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły przechodzi na zasłużoną emeryturę. Również z żalem żegnamy się z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Mariolą Panek, której syn został absolwentem szkoły.
Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Janina Siudzińska, Wójt Gminy Sieroszewice Pan Anatol Piaskowski oraz Radny Gminy Sieroszewice – Pan Tadeusz Zatylny, którzy pogratulowali absolwentom ukończenia szkoły, a pozostałym uczniom promocji do następnej klasy i złożyli wszystkim życzenia udanego wypoczynku.
Uroczystość była okazją do przywołania różnych wspomnień, którym towarzyszyły : wzruszenie, łzy i śmiech.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019