Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Konkursy gminne

Rok szkolny 2014/2015

 • Biegi przeajowe w Parczewie - I miejsce - zakwalifikowaa si do etapu powiatowego: D. Urbaniak kl. VI
 • Bieg o puchar Wjta - II miejsce: D Urbaniak
 • Plastyczny "Ozdoba choinkowa" - wyrnienie: K. Skrobaska, K. Zaremba
 • Wiedzy o bezpieczestwie "Z Pyrkiem bezpieczniej" - II miejsce: M. Pilarczyk, J. M. Spalony
 • Plastyczny "Karta Walentynkowa" - wyrnienia A. Mo, N. Zatylna, P. Nowak , M. Mi
 • "Bezpieczestwo wana sprawa, gdy zimowa trwa zabawa" - I miejsce: Z. Warga, II miejsce: A. Maciejewska, III miejsce: W. Marek
 • Gminny czwrbj lekkoatletyczny - wyrnienie: K. Skrobaska
 • Gminny konkurs literacki - III miejsce: A. Mo, J. Spalona
 • Festiwal piosenki wakacyjnej - II miejsce klasa II-III
 • Gminny konkurs wiedzy o regionie "Gmina Sieroszewice dawniej i dzi" - II miejsce druynowo: . Marek, A. Stempin, D. Urbaniak

Rok szkolny 2013/2014

 • Konkurs recytatorski - III m-ce M. Krlak
 • Konkurs wiedzy o yciu i twrczoci Oskara Kolberga - I m-ce D. Urbaniak, III m-ce D. Maciejewska
 • Konkurs fotograficzny "Nasz pikna Wielkopolska" - III m-ce A. Skrzypek, wyrnienie: N. Zatylna, M. Mi
 • Konkurs literacki "W krainie bani" - klasa II- druyna 3 osobowa
 • Konkurs wiedzy o regionie "Gmina Sieroszewice dawniej i dzi" - IV m-ce druynowo
 • Konkurs matematyczno-przyrodniczy - IV m-ce druynowo
 • Midzyszkolny konkurs piosenki niemieckiej i angielskiej - Wyrnienie kl. I-III , III m-ce D. Maciejewska

Rok szkolny 2012/2013

 • Gminny konkurs plastyczny "Ilustracja do ulubionej ksiki". Wyrnienie: D. Agata, P. Maciejewski
 • Gminny konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa". Wyrnieni: D.Maciejewska, A.Skrzypek, D. Urbaniak
 • Gminny bieg przeajowy. I m-ce: M. Pilarczyk

Rok szkolny 2011/2012

 • Gminny konkurs "Ilustracja do ulubionej ksiki". Laureaci - P. Maciejewski, D. Maciejewska, D. Urbaniak, A. Stempin, J Kaczmarek
 • Gminny konkurs "Ozdoba choinkowa". Laureaci - D. Urbaniak, J. Kaczmarek
 • Gminny konkurs "Kartka Walentynkowa". Laureaci A. Szmaj, D. Agata, A. Skrzypek, D. Urbaniak, D. Maciejewska, K. Sowiska
 • Gminne zawody w biegach przeajowych. III miejsce K. nieek
 • Gminny konkurs plastyczny "Mj przyjaciel mi". Wyrnienie - K. Krysiak, K. Skrobaska
 • Gminny konkurs matematyczno-przyrodniczy. I miejsce Grzesiak K., uberek A., Kamiska E.
 • Gminny konkurs plastyczny "Mj przyjaciel mi". Wyrnienie: K. Krysiak
 • Gminny konkurs plastyczny "Ilustracja do ulubionej ksiki". Laureaci: P. Maciejewski, A. Stempin, A. Skrzypek, D. Urbaniak
 • Gminny konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa". Laureaci: A. Szmaj, D. Agata, A. Skrzypek, D. Maciejewska, D. Urbaniak, K. Sowiska
 • Gminny konkurs "Kartka walentynkowa". Wyrnienie: A. uberek
 • Gminny konkurs "Pisanka wielkanocna". Wyrnienie: K. Paczyski
 • Gminny konkurs ekologiczny "Kto baterie stare zbiera, rodowisko nasze wspiera". Wyrnienia: K. Fabianowska, E. Kamiska, A. Zatylna, A. Rauk

Rok szkolny 2010/2011

 • Gminny konkurs recytatorski. III miejsce - Dominika Maciejewska. Wyrnienie - Aleksandra Zatylna
 • Gminny konkurs czytelniczy "Bohaterowie wybranych lektur". II miejsce zespoowo - Dominika Urbaniak, Dominika Maciejewska, Agnieszka Stempin
 • Gminny konkurs wiedzy "Region, w ktrym mieszkam". I miejsce zespoowo - Ewa Kamiska, Patrycja Kowalczyk, Julita Mi
 • Gminny konkurs "Bezpieczestwo w ruchu drogowym". III miejsce - Micha Krysiak
 • Gminny turniej ekologiczny "Kto baterie stare zbiera, rodowisko nasze wspiera". Wyrnienie - Angelika Rauk
 • Gminny konkurs matematyczno - przyrodniczy. I miejsce zespoowo - Ewa Kamiska, Karol Grzesiak, Micha Krysiak
 • Gminny konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa". Wyrnienie - Ewa Kamiska, Aleksandra Zatylna, Anna Skrzypek
 • Gminny konkurs plastyczny "Ilustracja do ulubionej ksiki. Wyrnienie - Anna Skrzypek, Piotr Maciejewski, Kornel nieek
 • Gminny konkurs plastyczny "Kartka Walentynkowa". Laureat - Dominika Maciejewska, Dominika Urbaniak. Wyrnienie - Ewa Kamiska, Krzysztof Szmaj, Kinga Kaczmarek
 • Gminny konkurs plastyczny "Wielkanocna pisanka". Laureat - Dominika Maciejewska, Dominika Urbaniak, Kornel nieek, Pawe Sowiski. Wyrnienie - Aleksandra uberek, Agnieszka Stempin
 • Gminny konkurs plastyczny o Fryderyku Chopinie. I miejsce - Dominika Urbaniak
 • Gminny konkurs plastyczny "Najpikniejsza zakadka do ksiki". Wyrnienie - ukasz Marek
 • Midzyszkolny konkurs "Inspiracje plastyczne do muzyki Fryderyka Chopina" - zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 12 im. Krla Maciusia pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowa. Wyrnienie - Micha Krlak
 • Midzyszkolny konkurs "Bezpieczne dziecko na drodze" - zorganizowany przez Szko Podstawow nr 1 im. Marii Konopnickiej pod patronatem STATOIL. Wyrnienie - Piotr Maciejewski
 • Maa Olimpiada Sportowa w Rososzycy. V miejsce zespoowo

Rok szkolny 2009/2010

 • Gminny konkurs matematyczny. I miejsce - Ewa Kamiska
 • Gminny konkurs recytatorski - kwalifikacje do konkursu powiatowego. I miejsce Ewa Kamiska
 • Gminny konkurs plastyczny powicony Fryderykowi Chopinowi. I miejsce - Dominika Maciejewska. Wyrnienie - Dominika Urbaniak, Marlena Kanarska
 • Gminny konkurs wiedzy o yciu i twrczoci Fryderyka Chopina. II miejsce zespoowo - Julita Mi, Patrycja Kowalczyk, Katarzyna Krlak
 • Gminny konkurs Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. IV miejsce zespoowo - Pawe Bartomiej, Tomasz Kaczmarek, Micha Krysiak
 • Gminny konkurs wiedzy o bezpieczestwie. I miejsce zespoowo - Aleksandra Zatylna, Ewa Kamiska
 • Gminny konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa". Wyrnienie - ukasz Marek, Jacek Kaczmarek, Aleksandra Mo, Piotr Maciejewski, Agnieszka Stempin, Dominika Urbaniak, Piotr Biernat
 • Gminny konkurs plastyczny "Kartka Walentynkowa". Wyrnienie - Anna Skrzypek, Aleksandra Zatylna, Dominika Urbaniak, Dominika Maciejewska
 • Gminny konkurs "Ilustracja do ulubionej ksiki. Wyrnienie - Dominika Maciejewska, Dominika Urbaniak, Anna Skrzypek
 • XIX Gminny Festiwal Piosenki Wakacyjnej - zorganizowany przez Gminny Orodek Kultury w Sieroszewicach. Nagroda zespoowa - Ewa Kamiska, Aleksandra uberek, Aleksandra Zatylna, Wiktoria Spalona
 • Gminne Biegi Przeajowe w Parczewie. I miejsce - Kornel nieek. III miejsce - Patrycja Kowalczyk, Aleksandra Zatylna

Rok szkolny 2008/2009

 • Gminny konkurs czytelniczy "Bohaterowie ksiek Astrid Lindgren". II miejsce - Ewa Kamiska
 • Gminny konkurs fotograficzny "Pikno naszej gminy". II miejsce - Katarzyna Krlak
 • Gminny konkurs plastyczny dla szeciolatkw Wesoa choinka". I miejsce - Piotr Maciejewski
 • Gminny konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa". Nagroda - Karol Paczyski, Piotr Biernat, Julita Mi
 • Gminny konkurs plastyczny "Wielkanocna pisanka". Wyrnienie - Karol Grzesiak, Piotr Biernat
 • Gminny konkurs plastyczny "Bociany w gminie Sieroszewice". Wyrnienie - Katarzyna Krlak
 • Indywidualne Biegi Przeajowe w Parczewie. III miejsce - Katarzyna Kania

Rok szkolny 2007/2008

 • Gminny konkurs gramatyczno - ortograficzny III miejsce zespoowo - Anna Kamiska, Honorata Kaczmarek, Anna Stacherzak
 • Gminny konkurs czytelniczy "Czy znasz wiersze Jana Brzechwy". Wyrnienie - Patrycja Matyjak
 • Gminny konkurs fotograficzny "Pikno naszej gminy". II miejsce - Katarzyna Krlak. III miejsce - Honorata Kaczmarek. Wyrnienie - Anna Kamiska, Anna Stacherzak, Wojciech Kalina
 • Gminny konkurs plastyczny "Najpikniejsza zakadka do ksiki". Laureat - Katarzyna Kania
 • Gminny konkurs plastyczny "Wdrwki po wybranym kraju Unii Europejskiej". I miejsce - Aleksandra Zatylna. II miejsce - Angelika Rauk
 • Gminny konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa". Wyrnienie - Kinga Kaczmarek, Aleksandra uberek, Kornel nieek
 • Gminny konkurs plastyczny "Kartka walentynkowa". Wyrnienie - Damian Matyjak, Patrycja Matyjak, Julita Mi
 • Gminny Turniej Pikarski Chopcw "Pikarskie 5" we Wielowsi. III miejsce zespoowo
 • Gminne Druynowe Mistrzostwa Tenisa Stoowego Dziewczt w Strzyewie. III miejsce zespoowo - Anna Kamiska, Anna Stacherzak

Rok szkolny 2006/2007

 • Gminny konkurs recytatorski - organizowany przez Gminny Orodek Kultury w Sieroszewicach.Nagroda - Szymon Piekarski
 • Gminny konkurs matematyczno - przyrodniczy. I miejsce - Anna Stacherzak. II miejsce - Anna Kamiska. IV miejsce - Ewa Spalona
 • Gminny konkurs plastyczny " Ozdoba choinkowa". Wyrnienie - Wiktoria Spalona, Kamil Szymczak
 • Gminny konkurs plastyczny "Kartka Walentynkowa". Wyrnienie - Kamil Szymczak, Anna Kamiska, Aleksandra Piekarska
 • Gminny konkurs plastyczny "Wielkanocna Pisanka. I miejsce - Julita Mi. Wyrnienie - Karol Dziaek, Anna Kamiska, Monika Szmaj
 • Gminny Turniej Piki Nonej Chopcw. II miejsce zespoowo

Rok szkolny 2004/2005

 • Gminny konkurs czytelniczy. I miejsce - Anna Kamiska
 • Gminny konkurs recytatorski "W krainie dziecicej poezji". III miejsce - Anna Kamiska
 • Gminny konkurs matematyczny. I miejsce - Anna Stacherzak
 • Gminny konkurs "Wiedzy o Ruchu Drogowym. II miejsce zespoowo - ukasz Stacherzak, Dawid Urbaniak, Wacaw Szmaj
 • Gminny Turniej Piki Nonej Dziewczt we Wielowsi. I miejsce zespoowo
 • Gminny Turniej Piki Nonej Chopcw we Wielowsi. III miejsce zespoowo

Rok szkolny 2003/2004

 • Gminny konkurs literacki "Pikny jest wiat - urokliwe miejsca naszej okolicy". Wyrnienie - Marta Piekarska, Izabela Pie
 • Gminny konkurs czytelniczy "W krainie bani Andersena". II miejsce zespoowo - Ewa Spalona, Anna Kamiska, Paulina Krlak
 • Gminny konkurs czytelniczy "Czy znacie wiersze Jana Brzechwy". II miejsce - Anna Kamiska. Wyrnienie - Ewa Spalona
 • Gminny konkurs recytatorski "Krzy w poezji polskiej". I miejsce - Sawomir Grzesiak
 • Gminny konkurs recytatorski - organizowany przez Gminny Orodek Kultury w Sieroszewicach. II miejsce - Wacaw Szmaj
 • XIII Festiwal Piosenki Wakacyjnej - organizowany przez Gminny Orodek Kultury w Sieroszewicach. Wyrnienie - Sandra Kempska
 • Gminny konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie. III miejsce - Monika Szmaj
 • Gminny konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. II miejsce zespoowo - Sawomir Grzesiak, Wacaw Szmaj, ukasz Stacherzak
 • Gminny konkurs o uzalenieniach. V miejsce zespoowo - Paulina Kowalczyk, Sawomir Grzesiak, Piotr Kamierczak
 • Gminne zawody w pik non we Wielowsi. II miejsce zespoowo - Sawomir Grzesiak, Micha achajczyk, Piotr Kamierczak, ukasz Stacherzak, Konrad Thiel, Dawid Urbaniak.