Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

O nas

Dyrektor Szkoy Podstawowej w Zamociu

  • mgr Janina Siudziska

Rada Pedagogiczna

  • mgr Izabela Giwerska - jzyk niemiecki, jzyk angielski;
  • mgr Beata Grygowska - edukacja wczesnoszkolna, historia;
  • mgr Magorzata Nowacka - wychowanie przedszkolne, wychowanie fizyczne;
  • mgr Anna Piatkowska-Mo - jzyk polski, wychowanie przedszkolne;
  • mgr Jolanta Podlas - matematyka, wychowanie przedszkolne;
  • mgr Janina Siudziska - informatyka, edukacja wczesnoszkolna;
  • mgr Pawe Wawrzyniak - religia, wychowanie do ycia w rodzinie;
  • mgr Regina Zalejska - edukacja wczesnoszkolna, przyroda.