Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Projekt edukacyjny "Czyste lasy, ki, pola - ziemia nasza o to woa"

Od wrzenia 2018 roku nasza szkoa realizuje projekt edukacyjny "Czyste lasy, ki, pola - ziemia nasza o to woa". W ramach tego projektu przewidziano dziaania proekologiczne, cz tych zaplanowanych realizowanych jest we wsppracy ze stowarzyszeniem EKOKLUB w Wielowsi. Plan realizacji projektu ujty jest w poniszym harmonogramie:

Podsumowanie projektu przewidziano na wrzesie 2019 r.

Akcja - "Ziemi na Ratunek".

Nasza szkoa przystpia do turnieju "Ziemi na ratunek" ktrego organizatorem byo Stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne EKO Klub w Wielowsi. W ramach turnieju uczniowie zbierali elektromieci, czyli, zepsute urzdzenia elektryczne i elektroniczne. Za kady przedmiot mona by zdoby punkty. 20 lutego uczniowie przywozili zebrane przedmioty do szkoy , ktre pniej zostay odebrane przez stowarzyszenie. Najwiksz ilo punktw zdobya Zofia Warga z klasy IV zdobywajc 283 pkt, kolejna bya Agata Przybyek z klasy IV z 264 pkt. Dwie uczennice z najwiksz iloci punktw zostan nagrodzone na podsumowaniu akcji, ktre odbdzie si 31 maja w OSP w Zamociu, a bdzie to trzydniowy wyjazd na Mazury do Niegocina. Nie zapomniano rwnie o wyrnieniu dla uczennicy klasy VII Mariki Pilarczyk , ktra zdobya 51pkt i otrzyma niespodziank. Koordynatorem akcji w szkole bya Jolanta Podlas.

Makulatura

Uczniowie Szkoy Podstawowej W Zamociu aktywnie wczyli si do recyklingowej akcji "Ziemi na ratunek" i od pocztku roku szkolnego zbierali makulatur. Koniec turnieju mia miejsce 11 i 12 kwietnia, kiedy to naleao przywie posegregowan i powizan makulatur. Zwycizcami turnieju zostaa Aleksandra Mo z klasy 7,ktra zebraa 591 kg surowca, drugie miejsce zaja Marika Pilarczyk, rwnie z kl.7 z iloci-407 kg makulatury. Pozostali aktywni uczniowie to Karolina Krysiak z kl.6-172 kg, Agata Przybyek z kl.4-127 kg oraz Eryk Muszalski z kl.5-12 kg. Koordynatorem akcji bya pani Iwona Nowak-Nawrocka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dzikujemy, niech bd przykadem i zacht do pracy dla innych uczniw. Laureatw konkursu czeka 3-dniowy wyjazd na Mazury.

Tydzie dla Ziemi

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Czyste lasy, ki, pola - ziemia nasza o to woa" w dniach od 06.05 do 10.05 2019 roku w naszej szkole zostay podjte rne dziaania pod hasem "Tydzie dla Ziemi". Pierwszego dnia, w poniedziaek uczniowie obejrzeli prezentacj multimedialn "Rzeka te chce by czysta". Bya to pouczajca lekcja na temat zanieczyszcze wd oraz ich skutkw dla yjcych w nich ryb, rolin i innych organizmw.

We wtorek odbya si wycieczka nad Prosn w celu obserwacji rzeki jako rodowiska ycia i elementu krajobrazu. Dzieci miay moliwo wykazania si wiedz zdobyt poprzedniego dnia podczas ogldania prezentacji multimedialnej i wykorzystania jej w terenie. Aby zmobilizowa wszystkich do dbania o czysto okolic rzeki Prosny, uczniowie umiecili tabliczk z informacj "Rzeka te chce by czysta".

Kolejny dzie przebieg pod hasem "Moja miejscowo lni czystoci". Uczniowie wyposaeni w rkawice i narzdzia do sprztania uporzdkowali nie tylko obszar szkoy i jej obejcie, ale rwnie sprztali teren wok sklepu i Sali OSP w Zamociu.

W czwartek dzieci wraz z wychowawcami zasadziy na terenie szkoy drzewa i krzewy, zakupione z klasowych funduszy iglaki oraz podarowane przez Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne EKOklub w Wielowsi lipy. Sadzenie drzew i krzeww przypomniao wszystkim o odpowiedzialnoci za nasz planet. Roliny bd nie tylko ozdob, "filtrem" powietrza przy naszej szkole, ale rwnie obiektem przyrodniczych obserwacji.

Zwieczeniem dziaa podjtych w cigu "Tygodnia dla Ziemi" byo wykonanie "Poykacza mieci". Do wykonania zadania wykorzystane zostay materiay przeznaczone do recyklingu, czyli pudeka rnej wielkoci, kartony, kolorowe gazety, folie, plastikowe butelki i zakrtki. Kady mia moliwo pofantazjowania. W rezultacie powsta stwr, ktrego zadaniem jest poykanie wszystkich odpadw. miecioer, bo takie otrzyma imi, strzee porzdku na naszym szkolnym korytarzu.

Realizowane przez tydzie zadania miay zwrci dzieciom uwag na problem zamiecania rodowiska, rosncej iloci odpadw, koniecznoci ich segregowania oraz promowa ekologiczny styl ycia.