Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Rozbudowa szkoy

Od wrzenia 2018 roku przystpiono do rozbudowy szkoy. W nowej czci bdzie miecia si wymarzona sala gimnastyczna wraz z zapleczem oraz oddzia przedszkolny z osobnym wejciem do budynku. Stary budynek z nowym bdzie poczony cznikiem w ktrym usytuowany bdzie gabinet Dyrektora wraz z sekretariatem. Dziki rozbudowie i przeniesieniu oddziau przedszkolnego do nowego budynku szkoa zyska dodatkowe pomieszczenie na sal lekcyjn.

Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z niecierpliwoci czekaj na pierwszy dzwonek 2 wrzenia 2019 roku i uroczyste otwarcie dobudowanych pomieszcze. Uczniowie bd mieli stworzone warunki do rozwoju i realizacji zaj z wychowania fizycznego. Sala bdzie wykorzystywana take na organizacj uroczystoci i imprez szkolnych.