Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Konkursy oglnopolskie

Rok szkolny 2014/2015

 • Wojewdzki Konkurs Matematyczny - Dominika Urbaniak zakwalifikowana do etapu rejonowego
 • Wojewdzki Konkurs Przyrodniczy - "Przyrodnicze rymowanie" - II miejsce: D. Urbaniak
 • Plastyczny z okazji Dnia witoci ycia (Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej - II miejsce: D. Urbaniak
 • Wojewdzki Konkurs Przyrodniczy - Dominika Urbaniak zakwalifikowana do etapu rejonowego
 • Plastyczny "Moja bezpieczna droga do szkoy" - D. Urbaniak VI wyrnienie

Rok szkolny 2013/2014

 • XI konkurs ekologiczny "Region, w ktrym mieszkasz" (Zapraszamy ptaki do Ostrowa i jego okolic) - I m-ce A. Skrzypek
 • Program "Klub bezpiecznego Puchatka" klasaI - przyznanie certyfikatu
 • Konkurs plastyczny "Moja bezpieczna droga do szkoy" - wyrnienie D.Urbaniak
 • "Idc do sklepiku, nie zapomnij o paragoniku" - wyrnienie A. Skrzypek

Rok szkolny 2012/2013

 • Wojewdzki konkurs przyrodniczy "Rymowanie-otaczajacego swiata poznawanie". II miejsce: A. Zatylna
 • II Wojewdzki konkurs przyrodniczy. Przejscie do etapu rejonowego: A. Zatylna
 • Powiatowy konkurs plastyczny pod haslem "Moja bezpieczna droga do szkoly". Wyrznienie A. Zatylna

Rok szkolny 2011/2012

 • Powiatowy konkurs "Swiat za 100 lat". Wyrznienie K. Sowinska
 • Oglnopolski konkurs "Laurka dla babci i dziadka". Wyrznienie D. Maciejewska
 • Program oglnopolski "Aktywnie po zdrowie". IV m-ce na 426 zgloszonych zespolw
 • Diecezjalny konkurs plastyczny "Czas wolny w mojej rodzinie". Wyrznienie A. Zuberek, M. Kanarska
 • Oglnopolski konkurs plastyczny "Laurka dla Babci i Dziadka". Wyrznienie: D. Maciejewska
 • Oglnopolski konkurs plastyczny "Kiedy dziecko sie smieje, swiat sie smieje". Wyrznienie: A. Skrzypek
 • Oglnopolski konkurs plastyczny KRUS "Bezpiecznie na wsi czy upadek, to przypadek". I miejsce region Poludniowej Wielkopolski, II miejsce etap wojewdzki A. Skrzypek
 • Oglnopolski konkurs plastyczny "20 lat Panstwowej Strazy Pozarnej jak nas widza, tak nas maluja". II miejsce w etapie gminnym P. Maciejewski
 • Powiatowy konkurs plastyczny. Wyrznienie: K. Sowinska, D. Urbaniak, A. Skrzypek

Rok szkolny 2010/2011

 • Oglnopolski konkurs jzyka niemieckiego ALBUS 2011. Laureat - Ewa Kamiska. Wyrnienie - Karol Grzesiak
 • Oglnopolski konkurs - test "Zuch". Laureat - Dominika Urbaniak, Micha Krlak
 • Oglnopolski konkurs ekologiczny "Wszystkie dzieci segreguj mieci" - zorganizowany przez wydawc portalu ekologicznego "Zielona lekcja". Wyrnienie - Ewa Kamiska
 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". Wyrnienie - Kinga Sowiska, Karol Grzesiak
 • Powiatowy konkurs "Region, w ktrym mieszkam -wakacyjny zielnik". Wyrnienie - Aleksandra Zatylna
 • Oglnopolski konkurs plastyczny "Sportowa energia" zorganizowany przez Szkolny Zwizek Sportowy Zarzd Gwny w Warszawie pod patronatem ENERGA S.A. Wyrnienie - Dominika Urbaniak
 • Regionalny konkurs Poudniowej Wielkopolski. Wyrnienie - Pawe Sowiski, Karol Grzesiak
 • Powiatowy konkurs "Lepiej widoczny - bardziej bezpieczny" - zorganizowany przez Stra Miejsk w Ostrowie Wlkp. Wyrnienie - Piotr Maciejewski, Dawid Agata, Dominika Maciejewska, Kacper Dziaek
 • Oglnopolski konkurs "Hu, hu, ha nasza zima za". Prace zakwalifikowane na wystaw pokonkursow
 • Powiatowy konkurs z cyklu "wiat dziecka w obrazach" pod tytuem "Fryderyk Chopin rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem wiata obywatel" - zorganizowany przez Szko Podstawow nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wlkp. pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. Wyrnienie - Dawid Agata

Rok szkolny 2009/2010

 • Powiatowy konkurs "Region, w ktrym mieszkam" - zorganizowany przez Szko Podstawow nr 5 w Ostrowie Wlkp. i Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp. III miejsce - Katarzyna Krlak
 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". Wyrnienie - Dominika Maciejewska
 • Oglnopolski konkurs "20 lat Konwencji Praw Dziecka" - zorganizowany przez Rzecznika Praw Dziecka. Wyrnienie - Albert Szmaj, Piotr Maciejewski
 • Oglnopolski konkurs plastyczny "wiat dziecka i kwiaty" - zorganizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu. Wyrnienie - Piotr Biernat

Rok szkolny 2008/2009

 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". Wyrnienie - Aleksandra Piekarska
 • XXIV Wojewdzki Konkurs Recytatorski - etap pierwszy. I miejsce - Aleksandra Zatylna
 • Oglnopolski konkurs "Z Koziokiem Matokiem przez wiat" - pod patronatem Kampanii Spoecznej "Caa Polska czyta dzieciom". Nagroda - Piotr Biernat, Aleksandra Zatylna
 • Wojewdzki konkurs "Bd zdrowa mamo, zbadaj si" - zorganizowany przez Boen Szydowsk - Pose na Sejm RP. Nagroda - Karol Dziaek
 • Powiatowy konkurs "Zmiany klimatyczne, a zdrowie" - zorganizowany przez Pastwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowie Wlkp. III miejsce - Honorata Kaczmarek
 • Powiatowy konkurs "Zapobiegamy poarom" - zorganizowany przez Prezydium Zarzdu Oddziau Powiatowego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrowie Wlkp. Nagroda - Wojciech Kalina
 • Powiatowy konkurs plastyczny na logo Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Legionowej pod hasem "Tu wszdzie jest moja Ojczyzna" - zorganizowany przez Zesp Szk nr 1 i Zesp Szk nr 2 im. Tadeusza Kociuszki w Godzieszach Wielkich pod patronatem Wjta Gminy Godziesze Wielkie. Wyrnienie - Aleksandra Piekarska
 • Powiatowe Biegi Przeajowe w Raszkowie. VI miejsce - Katarzyna Kania, VII miejsce - Kornel nieek

Rok szkolny 2007/2008

 • Powiatowy konkurs multimedialna prezentacja "Pali nie pali? Oto jest pytanie" - zorganizowany przez Stacj Sanitarno - Epidemiologiczn w Ostrowie Wlkp. II miejsce - ukasz Mazurkiewicz
 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". Wyrnienie - Anna Kamiska
 • Oglnopolski konkurs pod patronatem fundacji ABCXXI "Kozioek Matoek wdruje po krajach Unii Europejskiej". Laureat - Piotr Biernat, Patrycja Matyjak
 • Powiatowy konkurs "Bohaterowie Astrid Lindgren". III miejsce - Piotr Biernat. Wyrnienie - Albert Mazurkiewicz
 • Oglnopolski konkurs plastyczny "Mniej dwigaj czyli lej i bezpieczniej" - zorganizowany przez Europejsk Agencj Bezpieczestwa i Zdrowia w Pracy, patronat honorowy Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej. Prace zostay przekazane do siedziby Samodzielnego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszakowskiej w Warszawie celem staej ekspozycji w oddziaach szpitalnych. Wyrnienie - Angelika Rauk, Anna Kamiska, Honorata Kaczmarek

Rok szkolny 2006/2007

 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". Wyrnienie - Anna Kamiska
 • Oglnopolski konkurs "Unia Europejska w Twoich oczach" - zorganizowany przez Jana Kuakowskiego Posa do Parlamentu Europejskiego - mapa. Nagroda - Angelika Rauk, Katarzyna Krlak
 • Powiatowy konkurs "Mj las - Jak naley zachowa si w czasie pobytu w lesie" - zorganizowany przez Orodek Kultury Lenej w Gouchowie. II miejsce zespoowo - Karol Grzesiak, Piotr Biernat
 • Powiatowy konkurs plastyczny "Zby myj - radonie yj" - zorganizowany przez SANEPID w Ostrowie Wlkp. III miejsce - Aleksandra Piekarska
 • Wojewdzki konkurs plastyczny "Unia Europejska w twoich oczach". Wyrnienie - Angelika Rauk, Katarzyna Krlak
 • Powiatowy konkurs - zorganizowany przez Bibliotek Publiczn Im. Stefana Rowiskiego w Ostrowie Wlkp. - filia Biblioteka dla Dzieci i Modziey. II miejsce - Piotr Biernat. Wyrnienie - Albert Mazurkiewicz

Rok szkolny 2005/2006

 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". Wyrnienie - Ewa Spalona

Rok szkolny 2004/2005

 • Powiatowy konkurs "Budki lgowe dla sikor". II miejsce zespoowo - klasa VI
 • Konkurs matematyczny "Kangur". Laureat - Dawid Urbaniak
 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". Wyrnienie - Karina Organista
 • Oglnopolski konkurs "Tcza" - zorganizowany przez Wydzia Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Wyrnienie - Honorata Kaczmarek, Karina Organista, Dominik spalony, Anna Stacherzak

Rok szkolny 2003/2004

 • Region Poudniowej Wielkopolski zorganizowany przez KRUS w Ostrowie Wlkp. "Bezpieczne prace w gospodarstwie rolnym". III miejsce - Wacaw Szmaj
 • Powiatowy konkurs "Rodzice w oczach dziecka" - zorganizowany przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Ostrowie Wlkp. pod patronatem Kuriera Ostrowskiego. Nagroda - Lidia Kalina. Wyrnienie - Anna Stacherzak, Przemysaw Jasierski
 • Oglnopolski konkurs "Tcza" - zorganizowany przez Wydzia Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Warszawie. Wyrnienie - Paulina Krlak, Dominik Spalony, Marta Piekarska, Lidia Kalina