Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2016-04-14) Realizacja projektu "Polub Baterie".

W naszej szkole zostało przeprowadzonych 5 lekcji na temat właściwego postępowania z bateriami. Tematyka zajęć dotyczyła zastosowania baterii w różnych urządzeniach codziennego użytku. Najważniejszym celem lekcji było uświadomienie uczniom, że każdy kto twierdzi, że wyrzucana mała bateria nie powoduje w przyrodzie katastrofy, bardzo się myli. Prawie wszystkie zawierają materiały szkodliwe. Szczególnie groźne dla środowiska są te, które zawierają pierwiastki z grupy metali rtęci (to jest rtęć, kadm, ołów). Metale ciężkie nie ulegają neutralizacji i redukcji, a ich działanie jest wielostronnie szkodliwe. Związki kadmu prowadzą np. do uszkodzenia nerek, a wdychane z powietrzem, jak się przypuszcza, są nawet rakotwórcze. W przypadku przedostania się tych pierwiastków do wód lub gleby powstaje wielkie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, gdyż gromadzą się one w łańcuchach pokarmowych i w środowisku. Lekcje były powiązane z akcją informacyjną, uświadamiającą jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami, z wiedzą na temat zagrożeń płynących z ich niewłaściwego składowania.

Przeprowadzenie konkursu szkolnego na imię dla animowanej postaci "Pani Baterii" oraz na hasło/rymowankę najlepiej oddającą potrzebę i sens właściwego postępowania ze zużytymi bateriami.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wybierały imię. Z pośród nadanych imion zostały wybrane i zaakceptowane przez uczestników konkursu 3:

 • ISKIERKA,
 • ISKRA,
 • ELEKTRODKA.

Laureatkami konkursu zostały: Paulina Nowak uczennica klasy II i Agata Przybyłek uczennica klasy I.

Również z nie małym zaangażowaniem cieszył się konkurs na hasło/rymowankę najlepiej oddającą potrzebę i sens właściwego postępowania ze zużytymi bateriami. Wpłynęło 20 rymowanek, z których zostały wybrane cztery.

 • BATERIE TO ŚWIETNA RZECZ,
  ZBIERAJ JE ILE CHCESZ.
  ZBIERAM BATERIE NAWET WE FERIE.
  JA DBAM O TO BY SIĘ NIE PONIEWIERAŁY I NASZEJ ZIEMI NIE ZATRUWAŁY.
  WIĘC ZBIERAJMY NASZE ŚMIECI, BY BYŁY SZCZĘŚLIWE DZIECI.

 • BATERIE TO DOBRA RZECZ,
  ZBIERAJ ICH ILE CHCESZ.
  JEŚLI ŚRODOWISKO CHRONIĆ CHCESZ,
  SEGREGUJ BATERIE I TY TEŻ!

 • BATERYJKI WESOŁE,
  CZASEM ODWIEDZAJĄ SZKOŁĘ,
  DZIECI DO SPECJALNYCH PUDEŁEK JE WRZUCAJĄ,
  TE KTÓRE ENERGII NIE ZUŻYWAJĄ.

 • Z BATERIĄ JASNO JEST!
  Z BATERIĄ ZABAWNIE JEST!
  GDY BATERIA ENERGIĘ WYCZERPIE,
  CZEKA NA NIĄ POJEMNIK "ZUŻYTE BATERIE".

W tym konkursie laureatkami zostały:
Aleksandra Działek - I miejsce
Marika Pilarczyk - II miejsce
Aleksandra Moś i Agnieszka Stempin - III miejsce

Po to, aby uświadomić mieszkańcom jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami zostały utworzone 3 nowe punkty zbierania baterii w pobliskich sklepach naszej szkoły, w których nie było pojemników do zbierania zużytych baterii.

Punkt nr 1 sklep w Biernacicach

Punkt nr 2 sklep w Zamościu

Punkt nr 3 sklep w Zamościu

W ramach zajęć "Koła miłośników przyrody" uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z grup miała za zadanie wykonać projekt pojemnika na baterie. Uczniowie z twórczą inwencją podeszli do wykonania zadania.

W konkursie zwycięzcami zostali:
I miejce - Piotr Maciejewski i Dawid Agata
II miejsce - Agnieszka Stempin i Kornelia Fabianowska
III miejce - Weronika Szmaj i Dominika Agata.