Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2017-01-17) Podsumowanie akcji "Góra Grosza".

Nasze szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpiła do akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo "Nasz dom". Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcja rozpoczęła się 28 listopada i trwała do 9 grudnia 2016 r. W tym czasie w każda klasa zbierała "grosiki", aby usypać jak największą szkolną górę grosza. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Akcja ta pokazuje, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. W tym roku udało nam się zebrać kwotę w wysokości 316 złotych i 52 grosze. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w akcji.