Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2017-01-17) Podsumowanie akcji "Gra Grosza".

Nasze szkoa, podobnie jak w latach ubiegych, przystpia do akcji "Gra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo "Nasz dom". Celem, na ktry zbierane s drobne monety, jest pomoc dzieciom, ktre wychowuj si poza swoj rodzin - w domach dziecka czy rodzinach zastpczych. Akcja rozpocza si 28 listopada i trwaa do 9 grudnia 2016 r. W tym czasie w kada klasa zbieraa "grosiki", aby usypa jak najwiksz szkoln gr grosza. Najdrobniejsze monety zebrane w tak duej iloci mog stworzy ogromny fundusz, dziki ktremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, ktre znalazy si w trudnej sytuacji yciowej. Akcja ta pokazuje, jak si stanowi moe niewielka pomoc wielu ludzi i wsplne dziaanie dla dobra potrzebujcych. W tym roku udao nam si zebra kwot w wysokoci 316 zotych i 52 grosze. Serdecznie dzikujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udzia w akcji.