Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2016-11-08) Konkurs ekologiczny w Sieroszewicach.

We wtorek, 8 listopada 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się podsumowanie I Konkursu Ekologicznego "Gmina Sieroszewice odpady segreguje - środowiska nie truje". Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Sieroszewice, a organizatorami byli: Gmina Sieroszewice oraz Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem uczniów klas IV-VI było przygotowanie projektu ulotki dotyczącej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych lub ograniczenie niskiej emisji. Uczniowie klas I-III wykonywali prace rysunkowe o tematyce "Moja gmina w barwach ekologii". Przedszkolaki mogły w dowolny sposób przedstawić w swoich pracach dbałość o środowisko naturalne. W kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych drugie miejsce zajęła nasza uczennica Aleksandra Moś. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano upominki.