Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2016-10-27) Gala wręczenia stypendiów dla uczniów.

W czwartek, 27 października 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się gala wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów z gminy Sieroszewice. Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice mógł uzyskać uczeń, który w roku szkolnym 2015/2016 w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wzorową lub bardzo dobrą roczną ocenę zachowania i osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,30. W naszej szkole takie wymagania spełniły cztery uczennice: Aleksandra Moś, Marika Pilarczyk, Agnieszka Stempin i Natalia Zatylna. Zostały one zaproszone na galę i odebrały stypendia z rąk wójta Czesława Berkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice Pawła Siwaka. Wszystkim nagrodzonym uczniom wójt gminy Sieroszewice pogratulował bardzo dobrych wyników w nauczaniu, życzył, aby następne lata edukacji były owocne jak ten rok oraz wyraził nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.