Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2016-10-14) Dzie Edukacji Narodowej.

Dnia 14 padziernika 2016 roku w odbya si uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoy przygotowali humorystyczne przedstawienie obrazujce prac nauczycieli i zachowanie wychowankw oraz wiele ciekawych wierszy i piosenek. Cz artystyczna podobaa si wszystkim, o czym wiadczyy gromkie brawa i sowa uznania. Wiele ciepych i miych sw popyno w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkrelili swoj wdziczno za codzienny trud pracy nauczyciela, jego powicenie, czujno i trosk o dobro wychowankw. Uroczysto przebiegaa w miej i radosnej atmosferze. Nastpnie uczniowie zoyli yczenia wszystkim pracownikom naszej szkoy, a samorzd uczniowski wrczy wasnorcznie przygotowane upominki. Na zakoczenie pani dyrektor podzikowaa wszystkim nauczycielom i pracownikom obsugi za prac i zaangaowanie w ycie szkoy oraz yczya wielu si i wytrwaoci w wykonywaniu tego wyjtkowego zawodu.