Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2014-12-21) Opowieść o Świętej Rodzinie... Jasełka w Szkole Podstawowej w Zamościu.

Boże Narodzenie to czas szczególny, czas tkliwej kolędy i zapachu pieczonych pierników. To czas rodzinnego ciepła, którego płomień właśnie wtedy rozbłyska bardziej niż kiedykolwiek. Te święta w wyjątkowy sposób przypominają nam o rodzinie...

Misterium rozpoczęło się nietypowo - ziemscy rodzice Jezusa wspominają wydarzenia, które w niezwykły sposób wplotły się w ich życie. Józef pamięta tę szczególną godzinę swego zwiastowania, w której otrzymał wszystko - i miłość Miriam, i szczęście, i Syna... Maryja wciąż widzi w swym sercu Nazaret - swój dom, miłość do tego, którego pokochała, swoje Zwiastowanie. Pamięta blask Chwały Nieskończonej, która ogarnia dając poczucie niezmierzonego szczęścia. Widzi wciąż radość narodzin, ciepło rodzinnego domu, swego Syna Jezusa, męża Józefa, pracującego, siadającego przy stole i karmiącego zwykłym chlebem Jezusa - Chleb Życia...". Ilustracją do narracji była pantomimiczna scenka ukazująca życie w Nazarecie.

W drugiej części tradycyjnie ukazana była wędrówka do Betlejem i szukanie przez zmęczonych wędrowców noclegu. Ostatnia, trzecia część ukazała przybycie aniołów, pokłon pasterzy i wędrówkę Trzech Mędrców.

Przez całość misterium przewijał się wątek świętej Rodziny - miłość i opiekuńczość świętego Józefa, dobroć Maryi, ich wspólna radość z narodzin Dziecka, wzajemne oddanie. Wszyscy - i aniołowie i pasterze i Mędrcy - stawali zadziwieni wobec wyjątkowości Świętej Rodziny, pragnąc jednocześnie tego samego w swych rodzinach, w swym codziennym życiu.

Jasełka, przygotowane przez uczniów zostały wystawione 21 grudnia 2014 r. dla społeczności lokalnej. Tym wydarzeniem rozpoczęło się spotkanie wigilijne, zorganizowane przez społeczność szkolną i rodziców, z myślą o wszystkich mieszkańcach okolicznych wiosek. Uroczystość zaszczyciły ponadto swą obecnością władze gminy Sieroszewice.

Grupę młodych aktorów z klas I - VI przygotował zespół nauczycieli - p. Beata Grygowska, p. Anna Piątkowska-Moś, p. Paweł Wawrzyniak (autor scenariusza) oraz p. Regina Zalejska.