Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2019-01-31) Rządowy Program "Aktywna tablica".

W grudniu 2018 roku w naszej szkole zostały zainstalowane 2 dotykowe monitory interaktywne, zakupione w ramach programu rządowego "Aktywna tablica". Nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna jest atrakcyjna dla uczniów, a wykorzystywanie jej w procesie edukacyjnym sprawia, że uczniowie bardziej angażują się w tok lekcji. Interaktywny monitor może być stosowany nie tylko jako zwykła zielona tablica, lecz jest wyposażony w różne funkcje, które zapewniają ciekawszą i łatwiej przyswajalną formę pozyskiwania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne planujemy aktywnie wykorzystywać przede wszystkim w toku realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i innych lekcji. Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Liczymy, że dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych (przy wykorzystaniu zdjęć, filmów, animacji) ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych.

Opiekę nad całością sprawuje dyrektor i szkolny e-koordynator, nauczyciel języka angielskiego Pani Izabela Giwerska.