Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2010-09-06) W poniedziałek, 6 września 2010, uczniowie Szkoły Podstawowej w Zamościu w ramach projektu "Moja mała Ojczyzna" zwiedzali gminę Sieroszewice.

Najpierw spotkali się z wójtem gminy Sieroszewice Czesławem Berkowskim, który opowiedział im o swojej pracy oraz o działaniach podejmowanych przez samorząd lokalny.

Pracownik Urzędu Gminy Sieroszewice Tomasz Woźniak wprowadził uczniów w tajniki prac poszczególnych działów urzędu, m.in.: Referatu do spraw działalności gospodarczej, sportu i kultury oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. Dyrektor placówki Maria Marciniak zapoznała uczniów z pracą biblioteki, zachęciła do czytania książek oraz przypomniała o odpowiednim zachowaniu w bibliotece i czytelni.

Następnie zwiedzający udali się do Muzeum Ziemi Ołobockiej w Ołoboku, gdzie mogli podziwiać ciekawe eksponaty związane z naszym regionem oraz poznać sylwetki zasłużonych dla Ołoboku osób. Szczególne zainteresowanie wzbudziły eksponowane stroje regionalne.

Wycieczka przybliżyła uczniom zasady funkcjonowania samorządu lokalnego oraz dała możliwość poznania ciekawych miejsc naszej gminy.

Wycieczkę zorganizowała Regina Zalejska przy współpracy z Renatą Suchorzewską oraz Anną Piątkowską- Moś.

Zdjecie

Zdjecie

Zdjecie