Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2019-06-17) Podsumowanie akcji zbiórki zużytych baterii.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski podsumował akcję zbierania zużytych baterii. Celem przedsięwzięcia było wyrobienie nawyków selektywnej zbiórki zużytych baterii wśród uczniów i ich rodziców oraz propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w którym żyje dane społeczeństwo - uczniowie, rodzice, nauczyciele. Każda klasa za aktywne włączenie się do akcji, a tym samym zaangażowanie się w ochronę środowiska otrzymała upominki.