Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2019-04-03) Informacja dotycząca podsumowania konkursu w Szkole Podstawowej w Zamościu.

W dniu 3.04.2019 roku o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Zamościu odbyło się podsumowanie konkursu szkolnego "Sala moich Marzeń" pod patronem Wójta Gminy Sieroszewice - Anatola Piaskowskiego.

Celem konkursu było:

 • rozbudzenie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania;
 • integrowanie społeczności lokalnej;
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne z wykorzystaniem różnych technik i materiałów;
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i multimedialnej;
 • rozwijanie umiejętności projektowania przestrzennego i technologii informacyjnej;
 • dbałość o wygląd i poprawę estetyki miejscowości;
 • promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań zagospodarowania Sali OSP w Zamościu.

Konkurs kierowany był do dzieci przedszkolnych i uczniów klas II-VIII i został zorganizowany w czterech kategoriach wiekowych:

 • dzieci od 3-6 lat - wykonanie pracy plastycznej pt. "Moja miejscowość";
 • uczniowie klas II - III - wykonanie plakatu (technika dowolna) pt. "Sala moich marzeń";
 • uczniowie klas IV-VI - wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) w formie komiksu pt. "Sala moich Marzen";
 • uczniowie klas VII-VIII - wykonanie prezentacji multimedialnej pt. "Sala moich marzeń".

Na podsumowanie konkursu przybyli zaproszeni goście:

 • Starosta Powiatu ostrowskiego - Paweł Rajski,
 • z-ca Wójta Gminy Sieroszewice - Bartosz Kubica,
 • Radny Gminy Sieroszewice - Tadeusz Zatylny,
 • sołtys wsi Kania - Jan Szmaj,
 • sołtys wsi Zamość - Tomasz Skrzypek,
 • sołtys wsi Raduchów - Zofia Stacherzak,
 • prezes stowarzyszenia EKOklub w Wielowsi - Halina Kźmierczak,
 • przewodnicząca Rady Rodziców - Mariola Panek,
 • z-ca przewodniczącej Rady Rodziców - Łucja Przybyłek.

Koordynatorem konkursu była Janina Siudzińska - dyrektor szkoły.

W dniu1.04.2019 komisja konkursowa w składzie:

 1. Grygowska Beata - przewodnicząca,
 2. Nowakowska Zofia - nauczyciel klas II - III,
 3. Panek Mariola - przewodnicząca Rady Rodziców,
 4. Marek Łukasz - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 5. Kaźmierczak Halina - prezes Stowarzyszenia EKOKLUB w Wielowsi,
 6. Podlas Jolanta - nauczyciel klas IV - VIII,

przyznała następujące miejsca:

 1. praca plastyczna "Moja miejscowość" (dzieci 3 - 6 letnie):
  • I miejsce - Skupin Kacper,
  • III miejsce - Jeziorna Milena;
 2. plakat (uczniowie klas II - III):
  • I miejsce - Spalona Oliwia kl. III,
  • II miejsce - Grygowska Julia kl. III,
  • III miejsce - Jaszczyńska Wiktoria kl. II,
 3. komiks (uczniowie klas IV - VI):
  • I miejsce - Grygowski Michał kl. V,
  • II miejsce - Krysiak Karolina kl. VI,
  • III miejsce - Skrobańska Katarzyna kl. V,
  • wyróżnienie - Spalona Julia kl. VI:
 4. prezentacja multimedialna (uczniowie klas VII - VIII):
  • I miejsce - Zatylna Natalia kl. VII,
  • I miejsce - Moś Aleksandra kl. VII,
  • III miejsce - Szmaj Weronika kl. VII.

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez:

 • Starostę powiatu ostrowskiego - Pawła Rajskiego,
 • Wójta Gminy Sieroszewice - Anatola Piaskowskiego,
 • Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zamościu,
 • Stowarzyszenie EKOklub w Wielowsi.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali od Rady Rodziców skromne upominki.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców, łącznie wpłynęło 29 prac. Uczestnicy wraz z rodzicami wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością w przedstawieniu tematu. Mamy nadzieję, że niektóre pomysły na zagospodarowanie Sali OSP w Zamościu zaproponowane przez uczniów zostaną zrealizowane.

Janina Siudzińska