Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2018-11-14) Wieczornica patriotyczna w Zamociu.

14 listopada 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Zamociu odbya si wieczornica powicona 100. rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Uroczysto zaszczycili swoj obecnoci: Barbara Stasiak, dyrektor Gminnego Zakadu Ekonomiczno-Administracyjnego Szk i Przedszkoli, Jerzy Pawowski, dyrektor Gminnego Orodka Kultury w Sieroszewicach, Mirosaw Szmaj, radny gminy Sieroszewice, Lech Warga, sotys Biernacic, Jan Szmaj, sotys Kani, Piotr Libudzic, sotys Raduchowa, Janina Siudziska, dyrektor Szkoy Podstawowej w Zamociu, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Po odpiewaniu hymnu pastwowego uczniowie w programie patriotycznym przedstawili drog Polakw wiodc do odzyskania niepodlegoci w 1918 roku. Gociom za przybycie, uczniom i nauczycielom za przygotowanie akademii podzikowaa Janina Siudziska, dyrektor Szkoy Podstawowej w Zamociu. Podkrelaa, e obchody 100. rocznicy odzyskania niepodlegoci odbyy si w szkole w dniu 10 listopada. Po uroczystym apelu uczniowie posadzili na placu przy szkole db upamitniajcy t rocznic. Zorganizowano take Turniej "Kocham Ci Polsko".