Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2017-10-27) II Gala wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów.

W piątek, 27 października 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się gala wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów z gminy Sieroszewice. Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice mógł uzyskać uczeń, który w roku szkolnym 2016/2017 w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wzorową lub bardzo dobrą roczną ocenę zachowania i osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,30. Wśród wyróżnionych uczniów gminy Sieroszewice znalazły się trzy uczennice naszej szkoły: Aleksandra Moś, Julia Spalona oraz Natalia Zatylna. Uczennice odebrały akty przyznania stypendiów z rąk wójta Czesława Berkowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice Pawła Siwaka.