Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2017-04-27) Spotkanie z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Sieroszewicach.

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci.
W czwartek, 27 kwietnia 2017 r. w naszej szkole gościli funkcjonariusze Posterunku Policji w Sieroszewicach: starszy aspirant Jerzy Pietrzak i starszy sierżant Mateusz Mieszała, którzy przeprowadzili z dziećmi pogadankę. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych (0-III) oraz starszych (IV-VI). Najmłodsi mieli okazję porozmawiać z starszym sierżantem Mateuszem Mieszałą o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu autem. Dzieci dowiedziały się także, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nich podczas zabaw letnich i w kontaktach z obcymi oraz dlaczego warto stosować elementy odblaskowe.
Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania się.
Drugie spotkanie, przeprowadzone przez starszego aspiranta Jerzego Pietrzaka przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Tematem pogadanki były obowiązujące przepisy ruchu drogowego, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Funkcjonariusz uwrażliwił uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych.
Na zakończenie wybrani uczniowie w imieniu społeczności szkolnej, podziękowali policjantom za spotkanie i cenne wskazówki.