Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2017-10-13) Święto Edukacji w naszej szkole.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. W piątek 13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zamościu odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części artystycznej uczniowie klas IV - VII oraz przedstawiciele z klasy IV - VI śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Następnie głos zabrała pani dyrektor Janina Siudzińska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane upominki.