Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2017-06-02) Szkolny konkurs "Wiem, co czytam".

Dnia 2 czerwca 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam". W konkursie wzięli udział uczniowie klas I - VI. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, kształtowanie koncentracji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą, stawiając czoła zadaniom usprawniającym różne rodzaje myślenia: ocenianie, wnioskowanie i rozwiązywanie problemów, a także redagowanie krótkich zadań otwartych. Tytuł "Mistrza czytania ze zrozumieniem" zdobyli: Julia Grygowska, Mikołaj Szmaj, Kinga Gorgol, Paulina Nowak, Karolina Krysiak, Aleksandra Moś i Jacek Kaczmarek. Ideę czytania ze zrozumieniem najpełniej oddają słowa Ludwiga Wittgensteina "Granice języka są granicami mego świata".