Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2017-06-02) Szkolny konkurs "Wiem, co czytam".

Dnia 2 czerwca 2017 r. odby si Szkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam". W konkursie wzili udzia uczniowie klas I - VI. Celem konkursu byo doskonalenie umiejtnoci cichego czytania ze zrozumieniem, ksztatowanie koncentracji, rozwijanie zainteresowa czytelniczych uczniw oraz ksztatowanie umiejtnoci zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sob, stawiajc czoa zadaniom usprawniajcym rne rodzaje mylenia: ocenianie, wnioskowanie i rozwizywanie problemw, a take redagowanie krtkich zada otwartych. Tytu "Mistrza czytania ze zrozumieniem" zdobyli: Julia Grygowska, Mikoaj Szmaj, Kinga Gorgol, Paulina Nowak, Karolina Krysiak, Aleksandra Mo i Jacek Kaczmarek. Ide czytania ze zrozumieniem najpeniej oddaj sowa Ludwiga Wittgensteina "Granice jzyka s granicami mego wiata".